MAIOREGEN

 

MaioRegen – Ett biologiskt system anpassat efter dina patienters behov

Maioregen är det kompletta biologiska systemet för att laga kondrala och ostekondrala skador. Stöttas av vetenskaplig evidens*. Resorberart och enkelt att använda. Tillverkat av equint kollagen berikat med Magnesium och hydroxylapatit. (HA)s

 

Indikationer och fakta:

  • Maioregen Chondro+: Kondrala broskskador, med mild eller ingen påverkan av det är subkondrala benet.
  • 1+ lager, 2 mm tjock för 2-3 mm fibrinlim och/eller resorberbara nålar.
  • Maioregen Slim: Djupa kondrala och djupa skador. Fixeras med fibrinlim.
  • Maioregen Prime: Osteokonddrala skador med svår benpåverkan. (Outerbridge grad IV). 3 lager, 6 mm tjock för 7 mm djupa skador. Fixeras med fibrinlim. 
  •  Kon E. Et al  2016 (Resultatet är baserat på evidensnivå 1, Multicenter randomiserad kontrollerad, jämförelse Maioregen Prime och mikrofraktionering, data on file)
 
  • Multicenter randomiserad kontrollerad studie. 2 års uppföljning. Resultat är evidensbevisat på nivå 1. Statistiskt signifikant resultat för indikationerna: djupa osteokondrala skador och sportaktiva patienter. Kliniskt relevant förbättring vid osteokondritis dissekans.
  • Publicerad data med 5 års uppföljning med MR and IKDC scores.
  • Nu även stabila data efter 8 års uppföljning
  • Första 10 års datan kommer snart att publiceras
  • 2 års uppföljning av KOOS data.
 

MaioRegen Chondro+ för behandling av broskskador med ett djup av 0,2 mm. Finns även som runda alternativ med tillhörande kit för lättare applicering. MaioRegen – Ett biologiskt system anpassat efter dina patienters behov för att laga kondrala och ostekondrala skador. Stöttas av vetenskaplig evidens. Resorberbart och enkelt att använda. Tillverkat av equint kollagen berikat med Magnesium och hydroxylapatit.

 

MaioRegen Slim för behandling av osteokondrala skador med ett djup av 0,4 mm - med viss på verkan på det subkondralabenet. Finns även som runda alternativ med tillhörande kit för lättare applicering. MaioRegen – Ett biologiskt system anpassat efter dina patienters behov för att laga kondrala och ostekondrala skador. Stöttas av vetenskaplig evidens. Resorberbart och enkelt att använda. Tillverkat av equint kollagen berikat med Magnesium och hydroxylapatit.

 

MaioRegen Prime för behandling av osteokondrala skador med svår påverkan på det subkondralabenet med ett djup på 0,6 mm. Finns även som runda alternativ med tillhörande kit för lättare applicering. Ett biologiskt system anpassat efter dina patienters behov för att laga kondrala och ostekondrala skador. Stöttas av vetenskaplig evidens. Resorberbart och enkelt att använda. Tillverkat av equint kollagen berikat med Magnesium och hydroxylapatit.

 
 
 

Om oss | Produkter | Aktuellt | Kontakt | Patienter | Samarbetspartners | Cookie Policy


Copyright 2021 | InterV Nordic AB | All Rights Reserved