SERASEAL  - När tiden har betydelse - 

Stoppar blödningar inom sekunder på nästan alla typer av blödningar

 
Seraseal är godkänt att användas som första handsval
 • Ett lokalt hemostatikum med tillslutande egenskaper för nästan all kirurgi, vid operations-, gastrointestinala och ytliga blödningar.
 • Blödningarna kan var arteriella, venösa eller sivande.
 • Enkel att hantera - Enkomponent, klar vätska
 • Sprayas eller droppas på blödningen
 • Effekten kommer omgående, inom 60 sekunder. (2 sek - 60 sek).
 • En katalysator av patientens egna koagulationen.
 • Seraseal är alltså ett effektivt lokalt patenterat hemostatikum, består av agar och innehåller bovina faktor IIa, VIIa, IXa och Xa.
 • En katalysator av patientens egna koagulationen.
 • Fungerar även för antikoagulantia patienter och koagulationsbrist
 • Seraseal får inte injiceras vaskulärt. 
 • Eftersom det integreras med koagulationen (ingen absorbtionstid) får du en direkt start på sårläkning.
 • Ger ingen kronisk inflammation.
 • Klass III, en medicinteknisk produkt, produktionsanläggningen godkänt av FDA och har CE märkning i Europa.
 • Det är en djupfryst produkt som tinas mycket snabbt (2-3 min, i handen eller i rumstemperatur 10 min) och kan frysas igen om man inte använder den. Kan därför ställas fram på morgonen.
 • Finns i två storlekar 3 och 5 ml. 
 • Vi levererar även spraykatetrar lämplig för administration av Serseal vid gastro- och bronkblödningar. 
 • Upphandlat i följande Regioner,  Halland,  Västra Götaland, Västerbotten, Kalmar, Östergötland, Jönköping, Gävleborg Norge, SÖR/ÖST och Mid/Nord Norge. Användas på många kliniker i Sverige och Norge sedan 2016. 
 • Vill du testa? Hör av dig. 

SeraSeal - hur fungerar det? 

 • SeraSeal är ett icke-fibrinogent, icke-kollagent hemostatiskt medel 
 • SeraSeal bildar ett koagel med hjälp av patientens inre koagulationssystem. 
 • När SeraSealappliceras på ett blödande sår bildar det en tillslutande gelatinbarriär över såret genom att agar tvärbinder med jonerna i trombocyternas fosfolipider och katjonerna i fibrinogen-/fibrinmonomerer och vävnadsproteiner. Denna barriär tillsluter såret och bidrar till att förhindra blodet från att rinna ut genom såröppningen samt till att patientens kaskadsystem kan bilda en fibrinkoagel snabbare. 
 • Faktorerna Ila, VIia, IXa och Xa främjar agarns tvärbindning till trombocyter och fibrinogen, vilket gör gelatinbarriären stark, och deltar som katalysatorer i patientens kaskadsystem när en fibrinkoagel bildas.
 • Effektivt även på patienter med antikoagulationsterapi och med koagulationsbrist. 

 
 

Om oss | Produkter | Aktuellt | Kontakt | Patienter | Samarbetspartners | Cookie Policy


Copyright 2023 | InterV Nordic AB | All Rights Reserved